marketing

Poštovani,

Molimo potencijalne korisnike naših usluga da nas kontaktiraju putem E-Mail-a tvsimic@gmail.com, kako bismo mogli dogovoriti oblik saradnje .

Korinici koji potpišu Ugovor na duži period, imaju mjesec dana besplatnu reklamu.

Dobro došli

Vladimir Simić, direktor tvsimic

PRVA PRIVATNA TELEVIZIJA