Petak

Petak strong>

08:00 aktuelno

09:00 SPORTSKI PROGRAM

10:15 u dobrom drustvu

11.15 reportaža

13:00 intermezzo

13:20 sport

15:00 GRAD BANJA LUKA

zasjedanje skupštine grada

Banja Luka

19.30 DNEVNIK RTS

20.15 aktualno

21.00 sport

22:15 reportaža

23.30 mozaik

00.00 NOĆNI PROGRAM

TV SIMIĆ ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE PROGRAMA

PRVA PRIVATNA TELEVIZIJA